kobercové trávníky

Kobercové trávníky jsou dnes již dostupné a často se používají k zatravnění zahrady. Proč? Rolovací trávníky či travní koberce mají mnoho výhod oproti běžným trávníkům.

jaké jsou výhody kobercových trávníků?

Rolované kobercové trávníky jsou extrémě odolné zátěži. Jejich aplikace je velmi rychlá. Během krátké doby je možné kobercové trávníky aplikovat, výsledný efekt je samozřejmě bezprostřední. Kobercové trávníky je možné také relativně brzy vystavit velké zátěži. Kobercové trávníky jsou pružné, celistvé plochy bez plevelů. Tam, kde by bylo složité zakládání trávníku výsevem (ať už z důvodu polohy např. svahu) jsou kobercové trávníky perfektním řešením. Kobercové trávníky jsou dnes již dostupné všem. Ač jsou kobercové trávníky spojovány s velkou finanční investicí, není to tak zcela pravda. Kobercové trávníky se dnes používají velice často, jsou dostupné a nejsou drahé.

jak probíhá aplikace kobercového trávníku?

Naše kobercové trávníky pochází z oblasti Mělnicka, kde se pěstují ve specializovaných trávníkových školkách. Rolované kobercové trávníky je třeba objednat několik dní před plánovanou pokládkou. Trávník je pak dodán v rolích. Samotná aplikace je časově nenáročná. záleží na velikosti zatravňované plochy. Po položení kobercového trávníku přichází okamžitě kýžený efekt. Samozřejmě Vás zaškolíme jak se o kobercové trávníky starat.