terénní modelace, úpravy terénu

Každá realizace zahrady vyžaduje určité zásahy do terénu, ať už se jedná o drobné, či hrubé radikální zásahy do terénu zahrady. S modelací terénu zahrady se počítá již ve fázi návrhu. Chytře řešená modelace terénu dodá zahradě zcala jiný dojem. Zahrada je členěna na více částí, z nichž každá může plnit jinou funkci.

drobné úpravy terénu jsou pro nás rutina

Často je potřeba navezení nového kvalitního substrátu a jeho rozprostření, nebo naopak odvezení nekvalitní zaminy, která by nebyla vhodná k realizaci konkrétní zahrady. Tyto práce jsou pro nás rutinní záležitost, vyžaduje je téměř každá realizace zahrady. Jsme technicky vybaveni k realizaci složitějších zásahů do terénu. Hrubé zásahy do terénu mohou Vaší zahradě dodat nový rozměr.

Jsme připraveni na modelaci kopců, rozčlenění zahrady pomocí zídek a schodů, přesně na míru Vaší zahrady. Dále provádíme zabezpečení svahů nebo zpevňování terénu.